Mongolia&Belgium

Mongolia&Belgium

Mongolia has become a member of the Customs Cooperation Council in 1991 when it acceded into the Convention on Establishing the Customs Cooperation Council of 1952. The Customs Cooperation Council was later named the...

The International Criminal Court (ICC) is a permanent institution to prosecute individuals for the international crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes as a complementary to national criminal jurisdictions.             The ICC began...

Монгол Улс Химийн зэвсгийг хориглох конвенцид (Конвенци) 1993 оны 1 дүгээр сарын 14-нд гарын үсэг зурж, 1995 оны 1 дүгээр сарын 13-нд соёрхон батласан. 1997 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж...

1991 European Energy Charter signed on 25 April 1997 1994 Energy Charter Treaty approved for accession by the Energy Charter Conference on 3-4 December 1998 (CCDEC199816) ratified on 21 July 1999 deposited on 19 November 1999 entered into force on 17...

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл 1994 оноос Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ) нэртэй болсон бөгөөд одоогоор 180 орны гаалийн байгууллагыг нэгтгэсэн Засгийн газар хоорондын олон улсын нэр хүндтэй байгууллага болоод байна. Монгол Улс 1991 онд Гаалийн...

Mongolia has achieved remarkable success over the past two decades in transforming itself from a socialist country with a planned economy into a vibrant multi-party democracy with one of the world’s fastest growing economies. GDP...

Олон улсын эрүүгийн шүүх нь төрлөөр устгах гэмт хэрэг, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, дайны гэмт хэрэг, хүчирхийллийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийг шүүх зориулалттай, байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг, эрүүгийн шүүн таслах үндэсний шүүх байгууллагад...

Дипломат харилцаа тогтоосон өдөр:  1989 оны 8 дугаар сарын 1 Харилцан хийсэн айлчлалууд: 1992 онд Монгол улсын Ерөнхий сайд Д.Бямбасүрэн Европын Холбоонд, 1992 ЕЭЗХН-ийн Комиссын орлогч дарга Франс Андриессен Монгол Улсад айлчилав. 1993 онд УИХ-ын дарга Н.Багабанди Европарламентад, 1995...

Mongolia and the Kingdom of the Netherlands established diplomatic relations on March 6, 1972. Embassy of Mongolia in Brussels has been accredited to the Kingdom of the Netherlands since 1992. Ambassador of the Netherlands...

Mongolia and the Kingdom of Belgium established diplomatic relations on July 8, 1971. The Embassy of Mongolia in Brussels was opened in 1992. Ambassador of Belgium residing in Beijing is accredited to Mongolia. From Mongolian...