Иргэний бүртгэл

Иргэний бүртгэл

Дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн бүртгэнэ: Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт, Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар, Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт, Үйлчилгээний хураамж –...

Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын иргэд хоорондоо болон гадаадын иргэнтэй гэр бүл болж буй иргэд гэр бүлээ бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: Гэрлэлтийн гэрчилгээний мэдүүлгийн маягтыг бөглөх, Маягт татаж авах; Гэрлэхийг хүсэгчдийн гэр бүлээ бүртгүүлж...

Монгол Улсын иргэн эцэг, эх болон холимог гэр бүлээс төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авахад дараах материалыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Бүрдүүлэх материал: 1. Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлгийн маягтыг загварын дагуу бөглөх, Маягт татаж авах; 2. Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлэгийн...

16 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдахдаа дараах материалыг авч ирнэ. Монгол Улсын иргэн Та Бельгийн вант улс дахь ЭСЯ-д өөрийн биеэр ирж хурууны хээ буюу биеийн давхцахгүй өгөгдөлөө өгч иргэний шинэчилсэн бүртгэлд...