Гадаад паспорт

Гадаад паспорт

Бельгийн Хаант Улсад зорчиж байгаа болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн ямар нэг шалтгаанаар гадаад паспортоо гээж үрэгдүүлсэн, шинээр гадаад паспорт захиалах болон паспортын хүчинтэй хугацааг сунгуулах боломжгүй болсон үедээ яаралтай эх орондоо буцах тохиолдолд “Travel Document”...

Бүрдүүлэх материал: Гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ эсвэл УБЕГ-ын лавлагаа Гадаад паспорт сунгуулах  хүсэлт; Төлбөр төлсөн баримт /зөвхөн Money order/, Үйлчилгээний хураамж 1 жилийн 2 евро ; Сунгалтын хураамж тооцох: 1 жилээр сунгуулах – 2 евро 2 жилээр сунгуулах – 4 евро 3 жилээр сунгуулах – 6...

Бельгийн вант улс-д байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн гадаад паспортаа ямар нэг шалтгаанаар алдаж үрэгдүүлэх, гэмтээх, паспортын хуудас дуусах, хүчинтэй хугацаа дуусах, дахин сунгах боломжгүй болох түүнчлэн 2002 оны 11 сараас өмнө олгогдсон...