Гэрлэлт бүртгүүлэх

Гэрлэлт бүртгүүлэх

Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын иргэд хоорондоо болон гадаадын иргэнтэй гэр бүл болж буй иргэд гэр бүлээ бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: Гэрлэлтийн гэрчилгээний мэдүүлгийн маягтыг бөглөх, Маягт татаж авах; Гэрлэхийг хүсэгчдийн гэр бүлээ бүртгүүлж...