Хүний хөгжлийн сан, хүүхдийн мөнгө авах

Хүний хөгжлийн сан, хүүхдийн мөнгө авах

Монгол Улсын иргэн та “Хүүхдийн мөнгө”, “Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө”-ийг авахын тулд тулд Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдсан байх шаардлагатай.   Бүрдүүлэх материал: Иргэн та “Хүүхдийн мөнгө”, “Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө”-ийг авахын тулд Нийгмийн халамжийн төвөөс...