Итгэмжлэл олох

Итгэмжлэл олох

Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус гэрээ, хэлцэл буюу итгэмжлэл баталгаажуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: Дараах холбоосоор орж загвар маягтын дагуу итгэмжлэлээ бичнэ үү. –  Ерөнхий итгэмжлэл маягт татаж авах   маягтын загвар харах –  Орон сууц захиран зарцуулах маягт татаж авах   маягтын загвар...