Consular Services

Consular Services

Хэрэв Та өөрийн биеэр ЭСЯ дээр ирж консулын үйлчилгээ авах боломжгүй тохиолдолд бичиг баримтаа ЭСЯ-ны хаягаар шуудангаар илгээнэ.             Шуудан илгээх хаяг: Embassy of Mongolia (Consular section) Avenue Besme 18, 1190 Brussels, Belgium Анхаарах: Шуудангаар бичиг баримт илгээхээс өмнө бүрдүүлэх...

Бельгийн Хаант Улсад зорчиж байгаа болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн ямар нэг шалтгаанаар гадаад паспортоо гээж үрэгдүүлсэн, шинээр гадаад паспорт захиалах болон паспортын хүчинтэй хугацааг сунгуулах боломжгүй болсон үедээ яаралтай эх орондоо буцах тохиолдолд “Travel Document”...

Бүрдүүлэх материал: Гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ эсвэл УБЕГ-ын лавлагаа Гадаад паспорт сунгуулах  хүсэлт; Төлбөр төлсөн баримт /зөвхөн Money order/, Үйлчилгээний хураамж 1 жилийн 2 евро ; Сунгалтын хураамж тооцох: 1 жилээр сунгуулах – 2 евро 2 жилээр сунгуулах – 4 евро 3 жилээр сунгуулах – 6...

Бельгийн вант улс-д байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн гадаад паспортаа ямар нэг шалтгаанаар алдаж үрэгдүүлэх, гэмтээх, паспортын хуудас дуусах, хүчинтэй хугацаа дуусах, дахин сунгах боломжгүй болох түүнчлэн 2002 оны 11 сараас өмнө олгогдсон...

Тодохойлолт авахад бүрдүүлэх материал: Бельгийн вант улс-д ажиллаж, амьдарч байгаа гэсэн тодорхойлолтыг загварын дагуу бөглөх. (жолооны үнэмлэх эсвэл амьдран суугааг нотлох баримт бичгийг үндэслэнэ.) Оршин суугаа тодорхойлолтын маягт татаж авах Бөглөсөн маягтын загвар үзэх Үйлчилгээний хураамж /Money Order/ –...

Бичиг баримт баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал: Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь, Үйлчилгээний хураамж - 1 хуудас 2 евро Хэрэв биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг хийж хаягласан баталгаат буцах дугтуй байх шаардлагатай, Шуудангаар бичиг баримт...

Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус гэрээ, хэлцэл буюу итгэмжлэл баталгаажуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: Дараах холбоосоор орж загвар маягтын дагуу итгэмжлэлээ бичнэ үү. –  Ерөнхий итгэмжлэл маягт татаж авах   маягтын загвар харах –  Орон сууц захиран зарцуулах маягт татаж авах   маягтын загвар...

Монгол Улсын иргэн та “Хүүхдийн мөнгө”, “Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө”-ийг авахын тулд тулд Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдсан байх шаардлагатай.   Бүрдүүлэх материал: Иргэн та “Хүүхдийн мөнгө”, “Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө”-ийг авахын тулд Нийгмийн халамжийн төвөөс...

Дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн бүртгэнэ: Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт, Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар, Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт, Үйлчилгээний хураамж –...

Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын иргэд хоорондоо болон гадаадын иргэнтэй гэр бүл болж буй иргэд гэр бүлээ бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: Гэрлэлтийн гэрчилгээний мэдүүлгийн маягтыг бөглөх, Маягт татаж авах; Гэрлэхийг хүсэгчдийн гэр бүлээ бүртгүүлж...