Бичиг баримтын орчуулга, хуулбар баталгаажуулах

Бичиг баримтын орчуулга, хуулбар баталгаажуулах

Бичиг баримт баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал: Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь, Үйлчилгээний хураамж - 1 хуудас 2 евро Хэрэв биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг хийж хаягласан баталгаат буцах дугтуй байх шаардлагатай, Шуудангаар бичиг баримт...