Гадаад паспорт шинээр авах

Гадаад паспорт шинээр авах

Бельгийн вант улс-д байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн гадаад паспортаа ямар нэг шалтгаанаар алдаж үрэгдүүлэх, гэмтээх, паспортын хуудас дуусах, хүчинтэй хугацаа дуусах, дахин сунгах боломжгүй болох түүнчлэн 2002 оны 11 сараас өмнө олгогдсон...