Гадаад паспортын хугацаа сунгуулах

Гадаад паспортын хугацаа сунгуулах

Бүрдүүлэх материал: Гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ эсвэл УБЕГ-ын лавлагаа Гадаад паспорт сунгуулах  хүсэлт; Төлбөр төлсөн баримт /зөвхөн Money order/, Үйлчилгээний хураамж 1 жилийн 2 евро ; Сунгалтын хураамж тооцох: 1 жилээр сунгуулах – 2 евро 2 жилээр сунгуулах – 4 евро 3 жилээр сунгуулах – 6...