КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

/евро/

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ЕРДИЙН  

ЯАРАЛТАЙ

 

Буцах үнэмлэх 30 50
Итгэмжлэл 20

(ажлын 3 хоног)

40
Тодорхойлолт 10

(ажлын 3 хоног)

20
Паспорт сунгах (1 жил) 2

(ажлын 3 хоног)

4
Баталгаажуулалт (1 хуудас) 2

(ажлын 3 хоног)

4
Паспорт шинээр захиалах 40

(3-4 сар)

 
Төрсний гэрчилгээ Төлбөргүй
Гэрлэлтийн гэрчилгээ Төлбөргүй
Нас барсны гэрчилгээ Төлбөргүй
Иргэний шинэчилсэн бүртгэл Төлбөргүй
“SINGLE” ВИЗ – “Нэг удаа орох” виз

(30 хоног байх хугацаатай)

60

(ажлын 4 хоног)

90
“DOUBLE ENTRY ” ВИЗ- “Хоёр удаа орох” виз (30 хоног байх хугацаатай) 90

(ажлын 4 хоног)

120
“MULTIPLE” ВИЗ- “Олон удаагийн ” ВИЗ

(6 сарын хугацаатай)

110

(ажлын 4 хоног)

150
“MULTIPLE” ВИЗ- “Олон удаагийн ” ВИЗ

(1 жилийн хугацаатай)

130

(ажлын 4 хоног)

180

ЖИЧ: 2017 оны 7-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн БЭЛЭН МӨНГӨ ХҮЛЭЭН АВАХГҮЙ болсон тул үйлчилгээний хураамжийг урьдчилан ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн байхыг анхааруулж байна.

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНС:

Bank Account (IBAN): BE55 3101 0394 1044

Beneficiary’s name: Embassy of Mongolia,

Address: Avenue Besme 18, 1190 Forest

BIC CODE: BBRUBEBB

КОНСУЛЫН АСУУДЛААР ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа – Пүрэв                   09:00-12:00

Пүрэв                                 14:00-17:00 /Иргэний шинэчилсэн бүртгэл хийнэ/

Баасан                               Дотоод ажилтай

HOURS OF OPERATION OF THE CONSULAR AND VISA SECTION

The consular and visa section of the Embassy is open from 9:00 a.m. to 12:00 p.m.

Monday through Thursday except on Mongolian holidays.